Regulament U.F.C.R.small logo

PREZENTUL REGULAMENT ESTE O COPIE FIDELA  A REGULAMENTULUI

EMIS DE  U.F.C.R. IN IANUARIE 2003

 

UNIUNEA FEDERATILOR COLUMBOFILE DIN ROMANIA

REGULAMENTUL NATIONAL

PENTRU PRACTICAREA SPORTULUI

CU PORUMBEI CĂLĂTORI

 

Regulamentul national pentru practicarea sportului cu porumbei călători cuprinde toate instructiunile īn scopul asigurării unei bune organizări a activitătii competitionale, īntărirea disciplinei sportive si evidentierea celor mai valoroase performante columbofile pe plan national si international.

Prezentul Regulament National Sportiv (R.N.S.) a fost completat si actualizat īn sedinta Consiliului National Sportiv (C.N.S.) din Romānia din data din  11-12 ianuarie 2003.

PARTEA  I

REGULI GENERALE SI SPECIALE

Capitolul  I

Mijloace necesare practicării sportului cu porumbei călători

 

Art. 1. - īn competenta membrului columbofil - crescător de porumbei cu legitimatie (licentă) si cotizatie la zi - intră următoarele:

a) porumbei călători (voiajori) maturi, tineri (de un an, yarlingi) pui, īn perfectă stare de sănătate (vaccinati etc.) cu inele matricole (genealogice) pe picior, cu titluri de proprietate, eliberate de UFCR.

b) crescătorie (volieră);

c) inele matricole;

d) distante de concurs omologate;

e) resurse materiale si financiare necesare.

Art. 2. - īn competenta organizatorilor (a comisiilor tehnic-sportive), intră următoarele:

a) loc de clemare si de īmbarcare porumbei (amenajat specific), de sigilare, de pornire si de desigilare ceasuri;

b) mijloc de transport porumbei la locurile de lansare;

c) Certifīcat sanitar-veterinar si fitosanitar (in lansările de peste hotare);

d) cleme de concurs si aparate sau mijloace de clemare;

e) imprimate tipizate;

f) alte materiale necesare practicării sportului columbofil.

 

Capitolul II

Tipuri de concursuri si competente de organizare

 

Art. 3. — A. Concursurile cu porumbei călători se organizează de către Uniunea Federatiilor Columbofile din Romānia (U.F.C.R.) prin Comitetul National Sportiv (C.N.S.) si prin comisiile tehnic-sportive ale federatiilor, ale asociatiilor judetene, īn medie o dată pe săptămānă, dar nu la intervale mai mici de 5 zile si nu mai mult de 5 concursuri pe lună, pentru acelasi porumbel la concursurile categoriei I (viteză) si a II a (demifond) si nu la intervale mai mici de 10 zile si nu mai multe de 3 concursuri pe lună, pentru acelasi porumbel, la concursurile categoriei a in a - fond si maraton.

B. Conform nonhelor metodologice ale Federatiei Columbofīle Intemationale (F.C.I.) si adnotări ale UFCR:

 a)   Concursurile cu pdrumbei călători - clasa sport, se organizează pe distante mai mari de 100 km (loc lansare- loc sosire), cu participarea: 1) - a cel putin 250 porumbei, ce apartin inui număr de cel putin 20 columbofili pentru categoriile de distantă I (100-400 km) - viteză si II (300-600 km)- demifond si: 2). - a cel putin 250 porumbei apartinānd unui număr de cel putin 40 columbofili si minimum 2 asociatii judetene (totdeauna, obligator minimum 10 columbofili dintr-o asociatie) sau trei (sau mai multe) asociatii judetene dar minimum 40 columbofili (indiferent de numărul de columbofili pe asociatie) pentru categoriile III (peste 500 km) - fond si maraton si IV (general - dar la concursurile de fond si maraton, ale acestei categorii).

  b)  Pentru concursurile cu porumbei călători - clasa standard, sunt necesari minimum 150 porumbei angajati si minimum 20 columbofili participanti (indiferent de categoria de concurs).

Art. 4. a) Membri columbofili ai unei asociatii joacă, cu judetul de unde fac parte, īn cazuri speciale un columbofil cu crescătoria īn alt judet poate deveni membru al altei asociatii numai cu aprobarea Comitetului Director al UFCR a asociatiei unde domiciliază si bineīnteles a asociatiei primitoare. O copie a cererii va fi anexată listei cu membri columbofili ai judetului primitor.

b) Mai poate face exceptie participarea unui club, a unuia sau a mai multor columbofili la concursurile organizate de o altă asociatie columbofilă. Acest lucru numai, īn urma unei cereri scrise īn acest sens, cu aprobarea (dezlegarea) scrisă a conducerii asociatiei proprii si implicit, acordul scris pe cerere a conducerii asociatiei primitoare, organizatoare. Acest act si cu aprobarea Comitetului Director al UFCR, va fi atasat,obligator, dosarului concursului. Aprobarea (dezlegarea) poate fi dată īn următoarele cazuri:

1. asociatia sau clubul propriu nu pot organiza concursuri datorită numărului insuficient de membri sau porumbei cu generarea de rezultate necompetitive;

2. crescătoriile celor interesati sunt asezate īn pozitii geografice dezavantajoase fată de majoritatea cluburilor din asociatia de care apartin;

3. distantă mult mai mare spre locurile de imbarcare; etc.

c) O exceptie cu totul specială este aceea a asociatiilor cu foarte multi porumbei, care depăsesc la primele concursuri, cifra de 5 000 angajati la un concurs. Aici pot fi făcute două grupări a porumbeilor, pānă cānd numărul de porumbei va scădea sub 5000.

Art. 5. -Federatiile sau asociatiile judetene pot organiza si concursuri din categoria a III a de distantă - peste 500 km, dar un număr de trei concursuri (toate peste 600 km) numite si "Desemnate", īntr-un sezon competitional, vor avea o organizare specială, īn conformitate cu articolul 3 aliniatul 2 si anume:

a) CNS cu acordul Comitetului Director al UFCR deliberează īn privinta acestor 3 concursuri, la inceputul anului columbofil;

b) Aceste 3 concursuri de fond se vor desfasura, pe īntreaga tară, la acelasi date calendaristice desemnate de CNS, cu lansăui din localităti diferite;

c) Asociatiile interesate vor tine cont obligator de aceste concursuri īn planurile lor de zbor (de concursuri); ,

d) Asociatiile care doresc să organizeze aceste concursuri vor depune la CNS, pīnă la 1 februarie, un memoriu justificativ, prin care, atāt presedintele asociatiei cāt si presedintele tehnic-sportiv al asociatiei, īn deplină responsabilitate, vor garanta reusita concursurilor, motivīnd prin mijloacele existente la nivelul fiecărui judet (conform anexei nr. 1);

e) CNS īn colaborare cu Comitetul Director al UFCR avizează asociatiile judetene care vor organiza aceste zboruri si prin circulară de lucru, īn luna fcbruarie, anuntă toate asociatiile asupra deciziilor luate (pentru intocmirea planului de zbor)

f) Participarea la concursurile de peste 600 km cu date Desemnate, se face la alegere de către fiecare asociatie, īn functie de obiectivele urmărite pe judet, īntocmind un plan de zbor comun cu asociatiile participante la concursuri.

g) Dispozitiile, conditiile si clauzele, conform prezentului Regulament National Sportiv (R.N.S), vor fi stipulate īntr-un protocol (cu valoare de contract) si respectat de către toate asociatiile participante, pentru reusita deplină a concursurilor

h) īn cazuri cu totul deosebite CNS prin cerere scrisă poate da aprobare pentru distanta de 550 Km acelor membri si cluburi asezate īn pozitii geografice deosebite, cu completarea normei de Km īn celelalte 2 concursuri. O copie a acestei cereri avizate va īnsoti dosarul primului concurs.

i) Īncepānd cu anul competitional 2002 Comitetul Director al UFCR prin CNS si faptic prin asociatii columbofile judetene desemnate, vor organiza, la aceeasi dată calendaristică, 2 concursuri Nationale (ce pot fi si Internationale), unul pentru partea de Est a tării iar altul pentru partea de Vest a tări, cu lansări din Ucraina si respectiv Gennania. Un columbofil cu porumbei din aceeasi crescătorie nu poate participa la ambele concursuri. In perioada programată desfasurării acestor concursuri este interzisă organizarea altor concursuri de fond, īn acest sens Comitetul Director al UFCR va incheia un protocol cu asociatia organizatoare.

Art 6. - CNS cu acordul Comitetului Director al UFCR intocmeste anual lista omologatorilor concursurilor columbofile ce au īn activitate anumite judete ale tării, listă ce va fi difuzată Asociatiilor judetene prin circulară de lucru la īnceputul anului competitional.

 

Capitolul   III

Programul concursurilor

 

Art. 7. a) Concursurile sportive columbofile pentru porumbeii maturi si tineri (varsta de un an) sunt acceptate īncepānd din ultima sāmbătă a lunii aprilie si terminīndu-se īn a doua duminică a lunii august iar pentru porumbeii pui perioada acceptată este de la 15 iulie la 15 octombrie a fiecărui an.

b) Īn functie de doleantele membrilor columbofili, a posiblitătilor fiecărui club sau asociatie, a categoriilor de concursuri urmărite īn a se realiza baremurile FCI, Comisia tehnic sportivă sau a Asociatiei va intocmi planul de concursuri (planul de zbor) avīnd īn vedere ca si cea mai apropiată crescătorie, īn ceea priveste distantele de zbor, să aibe sanse certe la realizarea baremului.

c) Modul de ordonare si de intercalare a categoriilor, ca si numărul de concursuri se lasă la latitudinea comisiiilor tehnic-sportive, numărul concursurilor putānd fi mai mare decāt numărul prevăzut īn barem,tināndu-se cont si de cuprinsul articolului 48 aliniatele A si B din prezentul RNS.

Art. 8. a) Planul de concursuri va contine următoarele rabrici (conform anexei 2):

1.Antet

2. Numărul concursului

3. Localitatea de lansare, (de peste hotare- tara respectivă)

4. Data, adresa si intervalul īn care se imbarcă porumbeii;

5. Punctul de frontieră;

6. Data lansării;

b) Distanta de la locul de lansare la crescătoria fiecărui columbofil, pentru fiecare concurs este cea măsurata cu G.P.S - 2000 si omologată de UFCR. īn acest sens, īnaintea concursurilor conducerile fiecărei Asociatii judetene va lua legătura cu fima specializată si confirmată de Comitetul Director al UFCR care va trimite un specialist īn judet si īn prezenta delegatului asociatiei va face măsurătorile necesare de la nivelul fiecărei crescătorii. Rezultatele se vor finaliza īn liste cu localitătile solicitate si distanta respectivă; un exemplar se va īnmāna titularului iar un exemplar va rămāne la Comisia tehnic-sportivă judeteană. Firma specializată trimite distantele calculate si la UFCR.

Cu ocazia aparitiei de noi membri columbofili sunt necesare alte măsurători.

Distanta īn Km, necesară, omologată este cea cu trei zecimale.

c) Planurile concursurilor, īn trei exemplare, trebuie obligator, semnate cu numele si prenumele scrise citet, de către presedintele si responsabilul tehnic-sportiv a asociatiei judetene si stampilate corespunzător. Aceste trei exemplare se vor trimite obligator la CNS Bucuresti pentru avizare pānă la 15 februarle. Un exemplar va rămāne la dosarul Asociatiei Judetene arhivat la UFCR iar, două exemplare vor fi returnate Asociatiei Judetene. Un exemplar al planului de concursuri va insoti dosarul primului concurs către omologatorul concursurilor desemnat de CNS, spre luare la cunostintă si urmărire.

d) CNS va analiza toate planurile de concursuri primite; īn cazul concursurilor de peste hotare va cumula concursuri cu lansări din diferite localităti si va face demersuri sportiv-diplomatice cu conducerile columbofile ale tărilor respective pentru obtinere de aprobări-invitatii scrise, īn timp util; după primirea avizelor necesare va aduce la cunostinta Asociatiilor judetene, prin circulară de lucru, lista cu numele si adresele delegatilor-observatori care vor aviza lansările fiecărui concurs precum si invitatia de a lansa pommbei - īn limba tării respective (invitatie necesară obligator la punctele de frontieră).

e) Tot īn functie de planul de concursuri CNS va trimite, anterior perioadei concursurilor, fiecărei Asociatii "Procesul verbal de lansare" (confonn anexei nr. 3); sunt necesare cāte 3 exemplare pentru fiecare concurs, iar pentru concursurile de peste hotare se vor prezenta īn paralel si traduse (de către organizator) īn limba tării respective.

 

Capitolul   IV

Inscrierea porumbeilor īn concurs

 

Art. 9. - Numai crescătorii de porumbei care sunt membri columbofili (cu cotizatia plătită la zi), cu legitimatia (licenta) semnată, nesuspendati, (posibil si īn tandem), cu toate obligatiile achitate către club, asociatie judeteană sau UFCR, care se regăsesc īn tabelul cu membri columbofili ai asociatiei (un tabel va fi īn dosarul Asociatiei arhivat la UFCR si altul la omologator) vor fi autorizati să participe la concursurile columbofile.

Art 10. - Un porumbel poate participa la concursuri sub numele unui singur columbofil sau tandem columbofīl. Cei care participă īn tandem trebuie fie membri columbofili cu toate obligatiile achitate către club si UFCR. Tandemu-rile se acceptă īn cazurile īn care porumbeii apartin unei crescătorii cu o singură adresă.

Art. 11. - Participarea la concursurile cu porumbei călători este obligatorie pentru toti columbofilii cu o vechime mai mare de un an, aceasta la cel putin 4 etape de concurs.

Art. 12.- a) Listele porumbeilor maturi si tineri ce urmează să participe la concursuri īn sezonul competitional primāvară-vară (lista de start) - conform anexei nr. 4 - se īntocmesc de către fiecare columbofil, īn dublu exemplar, vor fi semnate cu numele si prenumele acestuia si licenta vor fi predate comisiei tehnic-sportive a cluburilor si apoi Asociatiei pānă la 15 aprilie a anului respectiv. Un exemplar din listă rămāne la asociatie iar al doilea exemplar se expediază omologatorului concursurilor īmpreună cu dosarul primului concurs, īn listele de start vor fi consemnati numai porumbeii din crescătoria proprie iar īncepānd cu porumbeii eclozionati īn anul 2003 numai cu titluri de proprietate.

b) Listele de start cu porumbeii pui, pentru concursurile din vară-toamnă vor fī trimise la omologator cu o săptămānă īnainte de primul concurs.

Art. 13. a) Inscrierea porumbeilor intr-un concurs se face, de către columbofīl, pe Fise colective de cromometrare - tip UFCR (anexa nr. 5) īn două exemplare pentru toate categoriile de distante. Fisele sunt puse la dispozitie de către asociatie. Cei care folosesc ceasuri electronice computerizate au fisa de cronometrare īn memoria calculatorului care poate fi listată. Inscrierea porumbeilor īn fisa proprie se poate face la domiciliu sau la locul de clemare si īmbarcare dar īnaintea prezentarii porumbeilor pentru clemare.

b) Participantul la concurs este direct răspunzător de corectitudinea īnscrierii următoarelor date pe fisa proprie: asociatia, indicativul clubului, seria ceasului constatator, distanta omologată cu trei zecimale, localitatea de lansare, data concursului, seria de pe inelul genealogic al porumbelului, contingentul, sexul,numele si prenumele columbofilului (eventual tandemul), numărul de licentă (a legitimatiei) adresa exactă a volierei, semnătura proprie .

c) La categoriile de distantă I si II primii 15 porumbei iar la categoria III (peste 500 km) primii 10 porumbei de pe prima fisă de cronometrare formează echipa columbofilului si va fi special delimitată (subliniată).

d) Inscrierea porumbeilor pe fise colective de cronometrare se face numai cu pastă, citet si fără stersături - pentru cele două exemplare se va folosi indigo (plombagină) - se poate folosi si fise speciale autocopiatoare.

 

Capitolul  V

Clemarea si īmbarcarea porumbeilor

 

Art. 14. — Clemarea porumbeilor iar apoi īmbarcarea lor īn mijlocul de transport specific columbofil se face īn centrul sau īn centrele (īn functie de felul concursului) stabilite de organizatori si īntr-o anumită perioadă de timp (ce trebuie respectată de columbofili), detalii ce vor fi aduse anticipat la cunostinta columbofililor, īn sedinte, telefonic sau prin scris. La concursurile categoriilor I si II (viteză si demifond) poate fi unul sau mai multe centre de clemare si īmbarcare. La concursurile categoriei a III a (fond) centrul de clemare si īmbarcare este unic si vor trebui să participe obligator cel putin 40 columbofili a două sau mai multe asociatii judetene.Concursurile nationale pot benefkia de două centre iar cele intemationale de trei centre de clemare si īmbarcare.

Dar totdeauna, obligator, la un centru de clemare si īmbarcare trebuic să participe minimum 15 columbofili si minimum 15 ceasuri de cronometrare.

Art. 15.- a)O comisie de clemare este formată din minimum 3 (trei) membri columbofili. Cluburile au obligatia aibă permanent delegati prezenti la clemarea si imbarcarea porumbeilor. Comisia va folosi masă de lucru, cleme de concurs, aparat de clemare (facultativ), pixuri, porumbeii si fisele de cronometrare prezentate de columbofil sau delegatul său, īn functie de necesităti pot functiona mai multe comisii de clemare si imbarcare.

b) Clemele de concurs folosite sunt de două feluri: 1 - din cauciuc inelară, pe ambele fete avīnd marcate īn relief cāte o serie de cifre sau 2 - clemă electromagnetică, proprie fiecărui porumbel si a cărei serie interioară se află īn memoria calculatorului (special pentru asemenea fel de clemare). Anual CNS va hotărī, īn functie de posibilităti, modelul clemelor ce se vor folosi īn īntreaga tară.

c) Columbofilul sau delegatul său care participă la concurs numai va asista, din apropiere (dar nu va ajuta) la clemarea si īmbarcarea porumbeilor proprii. El nu trebuie afle seriile clemelor de concurs aplicate porumbeilor săi.

Art. 16. — a) Un membru al comisiei preia cāte un porumbel din cosul īn care au fost adusi, verifică starea de sănătate si seria inelului matricol, īl caută si-l localizează īn fisa de cronometrare completată si prezentată de columbofil; alt membru al comisiei de clemare preia o clemă de concurs si scrie ambele serii īn dreptul porumbelului identificat; al treilea membru aplică clema respectivă pe piciorul porumbelului si-1 depune intr-un alt cos special pentru imbarcare sau īl va introduce direct intr-o boxă a mijlocului auto de transport porumbei . Se procedeazā astfel pānă la terminarea si completarea intregii fise de cronometrare a columbofilului respectiv, urmānd apoi alti columbofili cu porumbeii lor.

b) Fisa de cronometrare completată, cu bararea locurilor nefolosite din josul paginii, va fi semnată, la rubrica respectivă, de toti membri comisiei de clemare cu numele si prenumele fiecăruia si semnătura proprie; fisa (ambele exemplare) va ramāne la organizatori, cumulāndu-se toate, īn finalul clemării, intr-un dosar de concurs.

c) Organizatorul īsi poate rezerva dreptul de a contramarca porumbeii prin stampilare pe aripă, dacă se consideră necesar acest lucru.

Art. 17. — a) īmbarcarea porumbeilor īn mijlocul de transport se face pe bază de sexe, īn toate boxele, astfel īncāt nu se creeze privilegii pentru porumbeii unor columbofili. Această operatiune se face sub īndrumarea unui membru columbofil care va intocmi si Diagrama concursului (anexa nr. 6 ) īn care se va consemna numărul de porumbei existent īn fiecare boxă si numărul total in final. Ea va trebui să contină precizat si numărul de metri pătrati folosibili ai mijlocului de transport respectiv.

b) Numărul de porumbei imbarcati īn boxe pe unitatea de suprafată (1 metru pătrat) este de maximum:

1. - 40, la concursurile de viteză si demifond;

2. - 35, la concursurile de fond, peste 600 km;

3. - 25, la concursurile nationale (internationale).

Art. 18. - Dacă īn timpul clemării sau īmbarcării se eliberează involuntar unul sau mai multi porumbei si acestia sunt ai columbofililor din localitatea de īmbarcare, porumbeii vor fi prezentati organizatorilor īn aceeasi zi. Dacă acesti porumbei apartin unor cluburi din alte localităti ei vor fi declarati pānă īn prima zi a concursurilor, la ora 8.

Art. 19. - După terminarea operatiunilor de clemare si īmbarcare a porumbeilor comisia tehnic sportivă a organizatorului concursului (īmpreună cu delegati ai cluburilor sau asociatiilor participante, cānd este cazul) vor intocmi Dosarul care va īnsoti mijlocul de transport porumbei la locul de lansare. Astfel cāte un exemplar al fiselor de cronometrare, asezate īn ordinea cluburilor si a asociatiilor participante, vor fi stampilate si semnate după cum urmează:

- numai o stampilă si semnătura asociatiei judetene, cānd este unic organizator,

- stampilele si semnăturile a minimum 2 asociatii judetene cīnd la concurs participă două sau mai multe asociatii judetene;

Tot din dosar mai face parte Procesul verbal de lansare tip UFCR (īn trei exemplare) care se va completa la majoritatea rubricilor inclusiv evidenta pe cluburi sau asociatii a porumbeilor angajati, semnată si stampilată corespunzător de organizator.

Procesele verbale la concursurile din străinătate vor fi traduse īn limba natională a delegatului-observator, a celui ce urmează să confirme lansarea.

Diagrama concursului, a mijlocului auto de transport porumbei, īn două exemplare, semnată si stampilată va face parte din dosar.

La concursurile din străinătate din dosar mai face parte Certificatul sanitar-veterinar (ce va fi semnat si stampilat la punctul sau punctele de frontieră);

 

Capitolul   VI

Reglarea, sigilarea si pornirea ceasurilor de cronometrare

 

Art. 20. - a) Columbofilii trebuie să detină ceasuri de cronometrare conform modelelor aprobate de CNS si īn perfectă stare de functionare, cu bandă de hārtie, tusiere de calitate si tuburi mici pentru introdus clemele de concurs( la ceasurile fară capac la disc sau fără clapetă la fiecare cusetă). Asociatiile judetene sunt obligate să precizeze columbofililor să le prezinte la club īnainte de 1 aprilie a fiecărui an pentru a fi verificate si reglate de către reglor si responsabili tehnici. Se vor intocmi centralizatoare cu numele proprietarilor ceasurilor, clubul de care apartin,seriile si modelul acestora, corectia de ceas orară găsită la verificare; Ceasul defect se repară prin grija proprietarului.

b) Orice ceas Herman se va putea folosi numai cu carcasă de plastic de protectie prevăzută de fabricant sub capac si o saibă de la tusiera, de sigurantă;

c) La ceasurile cu bandă de hārtie dublă, banda valabilă pentru concurs este banda de pe tamburul interior

d) Orice ceas de cronometrare trebuie aibă trecut, pe o etichetă, la exterior, numele si prenumele proprietarului.

e) Abaterea acceptată de la ora exactă, īn plus sau minus, este de numai 3 minute pentru fiecare 24 de ore de functionare a ceasului.

Art. 21. a) Sigilarea ceasuriior se face, indiferent de felul concursului, la centrul si īn perioada de clemare si imbarcare a porumbeilor.

b) Comisia de sigilare este formată tot din minimum trei columbofili, īn comisie trebuie inclusi si delegati ai altor asociatii participante.

c) Pe banda de cronometrare, la inceputul ei se consemnează:

1. concursul si data lansării;

2. numele si prenumele columbofilui (columbofililor) ce va/vor introduce cleme īn ceasş

3. seria ceasului;

4. comisia de sigilare formată din trei persoane cu nume, prenume si semnătură proprie;

5. o stampilă sau două stampile, conform articolului 19.

d) Fixarea Indicatorului zilei se face pe linia de pe cadran a ultimei cifre (cea mai mare) specifice fiecărui ceas si anume pe ziua a 7 a, a 10 a sau a 12 a (perioada maximă de functionare a ceasului).

Pentru ceasurile Junior si Benzing Paloma fixarea zilei se face pe ziua a 7 a.

e) Fixarea orei se face la o oră īntreagă, cel mai tīrziu la ora 20. Orarul trebuie fie fixat pe ora stabilită iar minutarul trebuie să fie la zero (0).

Organizatorul decide fixarea orei de pornire a ceasurilor (aceeasi pentru toti columbofilii).

Ceasul se sigilează de către comisia de sigilare astfel īncāt inelul format din ată sau sārmă subtire nu fie prea larg (să permită intredeschiderea capacului), cu plomba stantată.

f) Posesorii de ceasuri electronice Bricon vor fi prezenti la sigilarea, pornirea, (dacă e cazul, Control intermediar) si controlul final, pentru fiecare concurs fiind cuprinsi īn procesele Verbale respective.

g) Columbofilul care participă la concursuri trebuie posede ceas de cronometrare sau să facă dovada īnregistrării pommbeilor proprii īn alt ceas īnscriind pe fisa de cronometrare seria acestuia.

h) Cu ocazia sigilării ceasurilor se intocmeste un Proces verbal de sigilare (anexa nr.7) īn care vor fi trecute toate ceasurile participante după următorul tabel: nr. curent, numte prenume columbofil, club, seria si modelul ceasului, numărul de ordine a cusetei de pe circumferinta discului, īn pozitia sigilat care va fi semnat de membri comisiei si stampilat corespunzător.

Art. 22. - a) Atāt la pornire cāt si la lansare, control intermediar si control final este nevoie de o sursă exactă ce indică ora (momentul) activitătii respective. īn acest sens organizatorul trebuie să folosească un ceas de mare precizie, un aparat radio (al saselea bip sonor marchează ora exactă) sau un telefon mobil, cu solicitarea anterioară a orei exacte la Romtelecom (Robot), posibil ceasul atomic al "Bricon-ului"

b) Pornirea ceasurilor se face numai īn preziua datei stabilirii lansării porumbeilor, la ora la care a fost fixat cronometrul, la nivelul sediului asociatiei judetene organizatoare sau pe centre (stabilite de organizatori) după cum urmează:

1.īn cazul concursurilor de viteză, demifond si fond (fara date desemnate)la pornire    trebuie să fīe minimum  15  ceasuri  si minimum  15columbofili;

2.īn cazul concursurilor de fond cu date desemnate si a celor nationale(internationale) la pornire trebuie să fīe minimum  10 ceasuri si minimum 10 columbofili.

c) La toate modelele, cu exceptia ceasurilor Junior, Benzing Paloma si a celor electrice si electronice computerizate, după pornirea ceasurilor, de către fiecare columbofil, se va manevra, din cheie, banda inregistratoare astfel īncāt să se poată citi, de către comisia de pomire a ceasurilor, marcajul initial īn vizorul ceasului.

d) Numai după marcajul de pornire a ceasurilor se va intocmi un Proces verbal de pornire (anexa 8) īn care se vor mentiona: numele si prenumele proprietarului, seria si modelul ceasului, numărul cusetei de pe disc unde se va introduce prima clemă, care va fi semnat de minimum 3 columbofili si stampilate.

e) După terminarea operatiunilor de clemare, īmbarcare, sigilare a masinii cu porumbei si a ceasurilor, atāt stampila asociatiei organizatoare căt si clestele de sigilat se vor depune īntr-un dulap sau cutie specială, īnchise, pe care se va aplica prin lipire o bandă semnată de presedinte sau responsabilul tehnic sportiv. Acestea se vor elibera la sfărsitul concursului. īn cazul avizărilor de lansări de porumbei de pe teritoriul judetului Delegatii-observatori pot folosi stampile ale cluburilor.

f) Dacă īn momentul bătăii de pornire a ceasurilor un ceas nu porneste se acordă 15 minute pentru desigilarea, verificarea si repunerea ceasului respectiv la + 15 minute, apoi se porneste si se sigilează ceasul cu o bandă de hārtie lipită si stampilată cu o stampilă a unui club; se va īntocmi un proces verbal, īn acest sens, semnată de trei membri columbofili.

 

 

 

 

Capitolul   VII

Transportul porumbeilor la locurile de lansare

 

Art. 23. a) Transportul porumbeilor clemati se face numai cu mijloace specializate de transport iar īn diagrama masinii se va specifica suprafata totală functională a boxelor cu porumbei.

b) orice membru columbofil concurent sau neconcurent (dar prezentānd legitimatia) poate exercita controlul exactitătii actelor si a transportului porumbeilor.

Art. 24. - a) Boxele trebuie să fie prevăzute cu sisteme de adăpare si alimentare din exterior si să aibă o īnăltime interioară de cel putin 22,5 cm. Boxele trebuie să fīe numerotate vizibil,īn functie de tipul constructiv al mijlocului de transport mai sunt necesare o scară mobilă de acces, bidoane si jgheaburi pentru apă, saci cu māncare, mătură si făras, etc.

b) Pentru transportul porumbeilor asociatiile trebuie facă apel la soferi si columbofili delegati-lansatori cu experientă. Ei vor fi instruiti de către organizatori.

c) Porumbeii trebuie să fie asigurati cu hrană si apă pentru ca īn cazurile īn care lansarea nu se poate efectua la data stabilită, din motive obiective (defectiune a masinii, vreme total nefavorabilă etc.) să se poată amāna lansarea, īn această situatie delegatul-lansator este obligat să informeze telefonic conducerea clubului sau asociatia organizatoare iar aceasta, să aducă situatia de fapt la cunostinta columbofililor participanti.

Art. 25. a)- După terminarea īmbarcării porumbeilor fiecare boxă sau seturi se boxe se sigilează de către organizator,īn acest moment Delegatul-lansator preia de la organizatori Dosarul ce contine:

1.-trei exemplare a procesului verbal de lansare;

2.-două exemplare a diagramei masinii;

3.-un exemplar a tuturor fiselor de cronometrare colectivă a porumbeilor īmbarcati;

4.-numele prenumele adresa nr. de telefon a Delegatului- observator din localitatea de lansare a porumbeilor;

5.-un plic obisnuit, pentru intem si unul special (ca valoare timbrată) la concursurile din străinătate, suma de bani īn acest sens.

6.-Pentru străinătate Certificatul sanitar-veterinar si certificatul fito-sanitar.

b) La concursurile de peste hotare, la punctele de trecere frontieră sunt necesare multiple documente legate de trasportator- acte sofer, acte masină (licentă, carte verde etc.) si de porumbeii īn sine: Invitatia columbofilă a tării unde va avea loc lansarea, Certificat sanitar veterinar - obtinut cu ocazia imbarcării porumbeilor, certificat fito-sanitar (pentru hrana păsărilor), Declaratie de export temporar, Adeverinte cu cont bancar, cod fiscal al asociatiei judetene, Pasapoarte etc. Pentru reusita concursurilor se impune o vizită de documentare a asociatiei organizatoare, la puntul de frontieră ce urmează a fi tranzitat sau la un centru vamal teritorial.

Art. 26. - Delegatul-lansator trebuie să acorde toate īngrijirile porumbeilor care-i sunt īncredintati atīt pe drum cīt si la sosirea la locul de lansare (hrană,apă, parcare la umbră, īn liniste si aer liber etc.) El va detine un ceas de mānă reglat la ora oficială a Romāniei si un telefon mobil.

 

 

 

Capitolul   VIII

Lansarea   porumbeilor

 

Art. 27. - a) Locurile de lansare vor fii aprobate de CNS, la īnceputul anului, conform planurilor de concursuri, atat din localităti unde functionează cluburi columbofile cāt si din alte localităti unde nu sunt cluburi (īn acest ultim caz, asociatia organizatoare va suporta contravaloarea drumului parcurs de delegatul-observator, īmputernicit de asociatia judeteană gazdă)

b) Asociatiile organizatoare vor trimite din timp, prin recomandată cu confirmare de primire, planurile de concursuri presedintilor de asociatii de pe teritoriul cărora urmează facă lansările. Apoi cu cel putin 24 de ore īnaintea zilei si orei aproximative stabilite, conform planului, pentru lansare, organizatorii iau legătura telefonică cu presedintele sau altă persoană din conducere, pentru a stabili locul si ora īntalnirii masinii cu porumbei cu delegatul- observator. Pentru sigurantă se vor prezenta si ancă trei numere de telefon a unor columbofili din conducerea asociatiei primitoare.

Art. 28. a) Prezenta delegatului-observator este obligatorie la locul stabilit pentru antalnire si apoi la locul de lansare. Cu dosarul concursului an mānă, privind pe diagramă, delegatul-observator verifică integritatea boxelor, a sigiliilor, dacă toti porumbeii posedă inele si cleme de concurs si dacă numărul de porumbei din mai multe boxe corespunde numărului trecut pe diagramă. Verificarea se face an mod operativ fară a ampieta asupra orei programate pentru lansare.

Apoi se rup sigiliile, se scot lacătele sau suruburile de anchidere a usilor si la semnalul delegatului-lansator, privind la ceas, se eliberează toti porumbeii.Numai după acest moment delegatul-observator completează rubricile procesului verbal de lansare (in trei exemplare), neuitand ziua si ora lansării (la concursurile din străinătate ORA ROMĀNIEI) isi scrie numele si prenumele, adresa completă si numărul de telefon, aplică stampila si semnează. Aplică stampila si semnează si pe diagrama masinii (două exemplare). Urmează aplicarea stampilei (fără semnătură) pe fiecare din fisele de cronometrare colectivă prezente in dosar in cazul depistării unor nereguli se vor consemna in procesul verbal de lansare.

Primeste plicul deschis ce are completată adresa omologatorului concursului respectiv si introduce un exemplar a procesului verbal de lansare si un exemplar al diagramei. Deplasarea delegatul-observator va fi suportată de organizatori. Plicul, devenit scrisoare, se trimite, prin serviciul postal, de către delegatul-observator din localitatea de lansare, imediat sau, cel tārziu, in prima săptămānă de după lansare.

b) La concursurile de fond dacă din aceeasi localitate si implicit loc de lansare, vor fi lansati porumbei din masini apartinand mai multor asociatii, in concursuri diferite, posibil la ore diferite, delegatii-lansatori romāni isi vor verifica reciproc sigiliile si porumbeii si vor semna cu nume, prenume pe procesele verbale de lansare, in caz contrar vor fi anulate ambele concursuri.

c) In caz de fortă majoră (timp total nefavorabil, masină defectă etc.) se poate efectua lansarea din altă localitate cu aprobarea asociatiei organizatoare, a CNS (telefonic si apoi scris) si bineinteles a conducerii asociatiei columbofile care va desemna un delegat observator, al noii localităti, pentru avizarea lansării. Noua localitatea va fi consemnată in procesul verbal de lansare.

 

 

 

Capitolul   IX

Constatarea porumbeilor

 

Art. 29.- a) Tinānd cont de distanta dintre localitatea de lansare si crescătoria proprie, de conditiile meteorologice, a orei matinale de lansare - in principal a vitezei de zbor a primilor porumbei, columbofilul sau un "ilocuitor" al acestuia va astepta, cu ceasul de cronometrare functionānd (si trecut in procesele verbale de sigilare si de pornire) sosirea păsărilor, in ordinea sosirii in crescătorie, columbofilul deposedează porumbelul, de clema de concurs si o introduce (dacă e cazul, mai intāi,intr-un tub mic inchis la un capăt) prin orificiul de acces īn ceasul de cronometrare sigilat (tubul mic se introduce cu deschiderea an jos) si imediat se  actionează mecanismul ceasului - o cheie, o pārghie, astfel ancāt discul din interior să se rotească, iar mecanismul de imprimare să stanteze ziua, ora, minutul si secunda marcării pe banda de hārtie. S-a consemnat, astfel, constatarea porumbelului. Pe rānd si numai cāte o singură clemă va fi introdusă īn ceas si "marcat" (actionat imediat mecanismul de rotire). Unei cleme de concurs din cuseta de pe circumferinta discului īi corespunde un marcaj complet de pe banda de hirtie.

b) Porumbeii clemati cu cleme magnetice vor fa inregistrati electronic, prin placa de la intrare an volieră, an memoria ceasului si īn lipsa columbofilului la crescatoria proprie.

c) Columbofilii care nu posedă ceas constatator, printr-o īntelegerea anterioară, introduc cleme de concurs antr-un ceas vecin.

d) Dacă ceasul de cronometrare prezintă defectiuni sau se opreste si are deja introduse cleme de concurs, se poate rupe sigiliul si deschide, iar clemele se pot introduce, pe rānd, īn alt ceas cu obligatia ca banda ceasului defect si ceasul constatator să fie aduse de columbofilul primitor sau proprietar la comisia de desigilare, anuntānd acest lucru; banda respectivă se atasează fisei de cronometrare proprii.

e) Nu se ocupă niciodată ultima cusetă a ceasului mecanic sau electric.

Art. 30. - a) Durata maximă de concurs este următoarea:

*   2 zile, inclusiv ziua lansării - pentru distante de 100-400 km;

*   3 rile, inclusiv ziua lansării, pentru distante de 300-600 km;

*   6 zile, inclusiv ziua lansării, pentru concursurile peste 500 km.

b) Perioada unei zile de zbor este de la ora 5,00 la ora 22,00. Durata primei zile este de la ora lansării pānă la ora 22.00.

c) Porumbeii pot fi constatati si īn timpul noptii (porumbei ce zboară si an conditii de vizibilitate redusă sau, din diverse motive, columbofilul depisteaza mai tārziu porumbelul sosit īn volieră)

Art. 31. - Dacă este cazul, īn timpul constatării porumbeilor (a perioadei de asteptare a porumbeilor) orice columbofil participant este obligat să admită cel putin doi delegati (īmputerniciti cu delegatie) din partea asociatiei organizatoare, a omologatorilor, a membrilor CNS sau Comitet Director al UFCR care vor verifica porumbeii sositi, clemele si inelele acestora, ceasul constatator si marcările acestuia (posibil introducerea unui biletel si un control "intermeadiar" la ceas) etc., după care vor intocmi un Proces verbal, cu cele observate, care va fi īnaintat de urgentă conducerii asociatiei, CNS sau CD al UFCR.Membrii CD, CNS si omologatorii nu au nevoie de delegatie.

Art. 32. - a) īn cazul concursurilor de fond si maraton (la toate concursurile peste 500 km) pentru controlul intermediar,organizatorul concursului va numi, prin proces verbal, comisii, īn unul sau mai multe centre (in functie de necesitătile concursului) format din cel putin 3 membri care vor fi prezenti indiferent dacă au sau nu porumbei sositi īn prima sau a doau zi a concursului. La fiecare centru vor fi repartizati minimum 10 ceasuri si minimum 10 columbofili. La toate tipurile de astfel de concursuri primii 2 porumbei sositi, ai fiecărui columbofil, si constatati īn prima zi de concurs si ceasul de cronometrare vor trebui, obligator, prezentati (īmpreună, ceas si porumbei) la sediul asociatiei judetene organizatoare sau pe centre aprobate de organizatori, imediat īnainte de ora 23,00 unde, comisia numită va verifica fiecare ceas prezentat ce va fi trecut īn Procesul verbal de control intermediar (anexa nr. 9 ) in care se va consemna an mod special pozitia, numărului cusetei vizibil prin orificiul ceasului, unde se va introduce un biletel stampilat cu inscriptia "Control intermediar" iar la ora 23.00 fax se va ordona controlul propriu-zis - marcarea ("bătaia") ceasului. Porumbeii prezentati se vor verifica si se vor trece intr-un Proces verbal al porumbeilor (anexa nr. 10).

b) La toate cele 4 concursuri Desemnate anual (fond si maraton) de către CNS este obligatorie anuntarea telefonică, la organizatoii, a primului si celui de al doilea porumbel sosit a fiecărui columbofil participant, īn maximum o oră de la marcarea īn ceas, indiferent de ziua sosirii. Anuntul va contine: nume, prenume columbofil, club, număr inel matricol porumbel, ziua,ora,minutul marcării an ceas (conform anexei nr.l 1). Organizatorii au obligatia informeze fiecare participant cu numerele de telefon disponibile pentru primirea mesajelor. Tabelele cu porumbeii anuntati telefonic vor face parte din dosarul concursului. La categoria maraton controlul intermediar se va face si īn a doua zi de concurs dar numai pentru columbofilii cu porumbei sositi a II a zi.

c) Se consideră prima zi de concurs ziua īn care sunt sositi si marcati īn ceas primii porumbei pe concurs (este posibil numai unul) chiar dacă sunt sositi īn ziua a 2-a,a 3-a etc., după ziua lansării.

d) Controlul intermediar si implicit prezentarea păsărilor se face obisnuit la acei columbofili care au porumbei marcati īn ceasuri īn primele două zile de concurs; .

Organizatorii pot lua măsuri (facultativ) de control intermediar si īn zilele a III a si următoarele.

e) Ceasurile cu control intermediar care s-au oprit se iau īn considerare operānd marcajele de pe bandă pānă la ultimul control intermediar.

f) Dublajele altor concursuri sunt acceptate īn timpul desfăsurării concursurilor de fond si maraton cānd se pot face concursuri din categoriile I si II (īn acest caz benzile ceasurilor vor rămāne īn dosarele concursurilor de fond).

 

 

Capitolul X

Desigilarea ceasurilor

 

Art. 33. - a) După perioada de timp alocată desfasurării concursului sau mai devreme (dată stabilită de organizatori) columbofilul, avand in posesie ceasul constatator unde a introdus clemele de concurs, se va deplasa la ora (mai devreme cu cel putin 30 minute fată de ora marcării controlului final) si la centrul stabilit de organizator pentru desigilare. Si ceilalti columbofili cu ceasuri defecte, oprite, fară cleme etc., trebuie fie prezenti. La concursurile categoriilor I si II se pot desigila ceasurile si īn prima zi de concurs.

b) Locul de desigilare poate fi īn două sau mai multe centre dar cu respectarea obligator a prevederilor următoare: 1. - minimum 15 ceasuri si minimum 15 columbofili la un centru īn cazul concursurilor categoriei I si II si 2. - minimum 10 ceasuri si minimum 10 columbofili, la un centru, la concursurile de fond si maraton. Repartizarea pe centre a columbofililor si numirea de īmputerniciti se va face de către organizatori.

c) Dacă, din diverse motive un columbofil nu se prezintă cu ceasul la ora controlului final, ceasul respectiv, sigilat sau chiar cu sigiliul rupt, defect, oprit va fi adus obligator la locul si data clemării porumbeilor īn concursul următor cānd īl va prezenta comisiei tehnic-sportive spre verificare. După ultimul concurs ceasul si banda vor fi aduse la prima īntālnire de club. Banda ceasului va fi atasată fisei de cronometrare corespunzătoare (a concursului anterior).

d). Imputernicitul centrului, la finalul desigilării, va ridica toate actele si le va trimite, in cel tārziu trei zile, comisiei tehnic-spotive a asociatiei organizatoare si de aici clasificatorului pentru intocmirea clasamentului concursului.

Art. 34. - Comisia tehnic-sportivă a asociatiei organizatoare sau (īntr-un alt centru) a asociatiei insărcinată cu desigilarea, va verifica, pe rānd, fiecare ceas, integritatea lui, prezenta sigiliului iar īn cuseta ultimă (numărul acesteia trebuie trecut īn Procesul verbal de desigilare) va introduce un biletel stampilat cu inscriptia " Control final". Exceptie fac ceasurile electronice computerizate. Fiecare ceas verificat este consemnat īn procesul verbal de desigilare (anexa nr.12). Toate aceste operatii se fac imediat īnainte de ora stabilită pentru controlul final.

Art. 35. a) Presedintele sau un alt columbofil cu ceas de mare precizie anuntă, cu voce tare, ora exactă a controlului final, moment īn care fiecare columbofil manevrează mecanismul ceasului- cheie, parghie, marcand astfel Controlul Final. Apoi, după un interval de timp ce poate fi de la 1 minut la 10 minute, stabilit de organizatori, prin tragere la sorti a minutului (10 biletele de la 1 la 10) se face, de către toti columbofilii al doilea marcaj de control final. Numai după această a doua marcare se trage banda la geamul vizor. Nu se trage banda la ceasurile Junior sau Benzing Paloma, īn schimb la ceasurile Herman, Pllaschaert mai este nevoie de incă un marcaj "bătaie, pontare".

b) După marcaje, fiecare columbofil primeste Fisa de cronometrare colectivă a porumbeilor proprii si asteaptă, īn continuare desigilarea ceasului.

Art. 36. - Urmează desigilarea propriu-zisă care se face public de către comisiile tehnic sportive antocmite īn acest sens. Comisia este formată din minimum trei membri columbofili. La masa de lucru columbofilul prezintă ceasul sigilat si Fisa de cronometrare colectivă. El va sta aproape, supraveghind īn liniste, operatiile de scoatere a clemelor din ceas si consemnarea acestora īn fisa de cronometrare. Un membru al comisiei rupe sigiliul ceasului, īl deschide si, īn functie de modelul ceasului, extrage cu atentie mai īntāi discul cu cleme iar apoi banda de hārtie imprimată.

Dacă se rupe banda in timpul manipulării ei de către comisia de desigilare, se va face un Proces-verbal īn acest sens iar banda va fi luată an considerare.

Are loc acum o primă verificare a benzii de ceas făcută de al doilea membru al comisiei care va urmări:

- īnsemnările şi stampilele de la ancepul benzii;

- consemnarea numelui si prenumelui columbofilului sau a columbofililor care au marcat īn ceasul respectiv,

 - perforarea de control initial care trebuie să fie īnainte de marcajul de control initial;

- marcajele să fie vizibile, vizibile - zi,ore,minute, secunde (cadranele ce exprimă acest lucru);

- marcajele de control final (minimum două);

- perforarea benzii īn momentul deschiderii ceasului, unică, obligator īn al doilea marcaj final sau după acesta (nu īntre marcaje);

Apoi va citi cu atentie primul control final - abaterea de la ora exactă, in plus sau in minus trebuie să fie mai mică de 3 minute īn 24 ore de functionare a ceasului. Această regulă se aplică obligator si la marcajul de control intermediar.

In timpul al doilea se va face o verificare simultană, īncrucisată a marcajelor de pe bandă, numărul si ordinea acestora cu ordinea clemelor aflate īn cusete pe circumferinta discului (mobilizat din ceas sau rămas īn ceas pe o latură a acestuia-după modelul ceasului). Ceasurile fără capac la disc sau fară clapete la cusete, prevăzute de fabricant, trebuie să contină clemele de cauciuc īn micile tuburi cu deschiderea an jos.Unei cleme trebuie să-i corespundă obligator o marcare pe bandă. A se regla ceasurile Junior an acest sens.

 

In al treilea timp lucrează toti membri comisiei:

1.   Unul extrage, numai īn ordine (de la prima clemă la ultima) si citeste seriile  clemei

2.    Al doilea notează, scrie pe bandă, dar īn afara cadranelor sau datei imprimate, īn ordinea marcărilor pe bandă (1,2,3 etc.), ziua, ora, minutul si secunda marcării porumbelului, seriile (mare si mică) a clemei corespunzătoare si prin dictare sau citire de pe fisă, trece si seria inelului matricol al porumbelului sosit (nu va mai scrie coordonatele sosirii la ceasurile care fac deja acest lucru - exemplu: Junior sau Benzing Paloma); dacă īn ceas au marcat mai multi columbofili va consemna si numele si prenumele stăpānului porumbelului;

 3.   Un al treilea membru notează pe fisa de cronometrare īn dreptul porumbelului    - ziua, ora, minutul si secunda sosirii si numerotarea ordinii scoaterii din ceas, īn lateral dreapta (1,2,3 etc.)

Se procedează astfel pentru toate clemele introduse īn ceas sau dacă organizatorii, de comun acord cu columbofilii si clasificatorul, au decis sistarea extragerii clemelor la o anumită ora (au sosit cca 25-30% din porumbei) serespectă această hotărāre. Marcajele care nu au clemă corespondentă se anulează,se barează - scriind "Anulat' si numele, prenumele si semnătura membrului comisiei.

Dacă antre marcaje se află si cel al controlului intermediar- cu bileţel īn cusetă, se va scrie pe bandă acest lucru : C.Int. si ora respectivă. De asemenea la sfarsitul benzii se va scrie ora primului Control Final, care, va fi trecută si pe Fisa colectivă de cronometrare (stanga sus) si corectia totală de timp īn secunde cu semnul + (plus) sau - (minus). Apoi īn afera celui de al doilea maicaj se trece obligator de către fiecare membru al comisiei de desigilare numele, prenumele si semnătura proprie. De asemenea membrii comisiei de desigilare vor semna si īn partea de jos a fasei de cronometrare, īn locuj rezervat acestui lucru. Īn final banda de ceas pliată gen "armonică" se prinde cu o agrafă de fisa de cronometrare colectivă proprie si se īnaintează comisiei tehnic-sportive care va aplica stampila sau stampilele conform art. 19, īa afara marcărilor de crontrol fmal.

Comisia de desigilare, obligator, va bara, anula rāndul porumbeilor nemarcati, neconstatati, nesositi la ceas. Ceasurile electronice computerizate au un regim special la desigilare.

Art. 37. - După terminarea desigilării tuturor ceasurilor, benzile si fisele acestora ca si benzile ceasurilor anulate cu fisele corespunzătoare si celelalte fise fāră nici o adnotare, īmpreună cu procesul verbal de lansare, diagrama masinii, procesul verbal de sigilare, procesul sau procesele verbale de pornin a ceasurilor, procesul sau procesele verbale de desigilare, certificatul sanitar-veterinar (pentru concursurile din străinătate) si alte procese verbale intocmite la concursul respectiv (control intermediar, dezlegări, control la volieră, rupere de benzi, sesizări, abateri si sanctiuni etc.) vor constitui cuprinsul dosarului care va merge la clasificator pentru īntocmirea clasamentelor - a porumbeilor si a columbofililor.

 

Capitolul   XI

 Corectiile de timp a ceasurilor

 

Art. 38. — Avansurile sau īntārzierea ceasurilor de cronometrare fată de ora oficială se calculează astfel: -se stabilesc diferentele de timp, īn secunde, pentru avansurile sau rămānerea īn urmă a ceasurilor īntre ora oficială si ora controlului final marcat. Aceste diferente reprezintă corectia totală (Ct) pentru fiecare cronometru; - se calculează corectia pentru o oră (Co) impărtind corectia totală la numărul antreg de ore de functionare a ceasului, mai precis dintre controlul final si cel initial (N) Co = Ct/N

- se calculează corectia initială (Ci) păni la ora marcării primului porumbel sosit īn concurs, Ci =Co x Np, ăn care Np este numărul antreg de ore de la pornirea ceasului pānă la inregistrarea primului porumbel.

- in functie de durata aproximativă īntre marcările primului porumbel si de mărimea corectiei pentru o oră, o jumătate sau un sfert de ora, se aplică corectia defmitivă (Cd) tuturor porumbeilor marcati īn ceasul respectiv. Corectia definitiva, pentru fieeare porumbel, va apărea atāt īn fisele de cronometrare cāt si īntr-o coloană a clasamentului porumbeilor.

 

Capitolul   XII

Clasamentele concursului

 

Art. 39. a) Clasamentele concursului, a porumbeilor si cel al colum-bofililor, se intocmesc, folosind un program creat pe calculator de preferat unic īn antreaga tară.

b) Ca date generale, initiale de lucru clasificatorul are nevoie de: ora exactă pornire ceasuri, timpul de la pornire pānă la lansare, ora exactă control final, timp de functionare cceasuri, număr zile de concurs, durata unei zile de concurs, totalul porumbeilor angajati, numar porumbei clasati (maximum 20 % din cei angajati la concurs), număr columbofili participanti.

c) Ca date specific fiecărui columbofil: indicativul clubului, distanta de concurs omologată, marcajul controlului final;

d) Ca date particulare fiecărui porumbel: pozitia sa īn fisa de cronometrare colectivă (echipa primilor 10 sau 15 porumbei, pentru clasamentul columbofililor), ,seria inelului matricol, contingent, sex, ziua,ora,minutul si secunda sosirii scrisă īn fisă īn dreptul păsării respective.

Art. 40. a) Clasamentul porumbeilor se īntocmeste īn ordinea descrescāndă a vitezelor medii (metrii/minut) calculate cu două zecimale si pentru maximum 20% (douăzeci) din totalul porumbeilor angajati la concurs.

b) Clasamentul pentru categona I si a II a va fi intocmit numai pentru numărul de porumbei al columbofililor care fac dovada inregistrării sosirii păsărilor īn ceasul de cronometrare si adnotate, implicit, pe fisele de cronometrare; este valabil doar sosirea unui singur pommbel.

c) Punctajul penalizat al unui porumbei se calculează după forraula comunicată de FCI cu două zecimale si anume: Lp x 1000 / Np īn care Lp este locul porumbelului īn clasament, iar Np numărul de porumbei angajati (dar maximum 5000).

d) Pentru toate concursurile orele de īncepere si de terminare a zilei de zbor sunt:

  ora răsăritului 05:00:00.

ora apusului 22:00:00

e) Porumbeii marcati după ora 22:00:00 pānă la ora 24:00:00 sunt considerati sositi īn prima zi la īntocmirea clasamentului, lor li se va lua aīn calcul durata maximă de zbor a primei zile adică diferenta dintre apusul soarelui si ora de lansare. Va fi introdus in calculator ora de sosire 22:00:00.

Porumbeii marcati după ora 24:00:00 pānă la ora 05:00:00 vor fi considerati sositi a doua zi. Va fl introdus īn calculator ora de sosire 05:00:00 - pentru corectia definitivă a ceasului.

Art. 41. - Din clasamentele concursului trebute rezultă:

a) Clasamentul porumbeilor: (anexa 13)

- antetul cu cluburile sau asociatiile columbofale participante;

- numărul concursului;

- categoria de concurs;

- localitatea de lansare (eventual tara);

- principalele localităti de sosire a porumbeilor;

- data si ora lansării;

- numărul porumbeilor participanti;

- numărul porumbeilor clasati;

- numărul columbofililor participanti;

- ziua,ora,miniutul, secunda si domiciliul primului porumbel din clasament;

- ziua,ora,minutul, secunda si domiciliu ultimului porumbel din clasament;

 Īn tabel:

- locul ocupat de porumbel;

- numele si prenumele columbofilului;

- indicativul clubului sau judetului;

- inelul matricol si contingentul fiecărui porumbel;

- sexul acestuia;

- ora, minutul si secunda corectate a sosirii porumbelului;

- distanta de zbor omologată, calculată cu GPS;

- viteza medie (metri/minut) a fiecărui porumbel;

- punctajul penalizat al fiecărui porumbel.

b) Clasamentul columbofililor: (anexa nr. 14).

- antetul ca mai sus

- numărul si felul concursului;

- localitatea de lansare;

- principale localităti de sosire;

- numărul de porumbei angajati;

- numărul de porumbei clasati;

- numărul de columbofili participanti;

In tabel (an ordinea crescătoare a punctajelor penalizate):

- numele si prenumele columbofilului;

- indicativul clubului;

- număr de porumbei angajati de columbofilul respectiv;

- numărul porumbeilor clasati

   - punctajul celor mai buni 3 porumbei din echipa primilor 15 porumbei la categoria I si II si a celor mai buni 2 porumbei din echipa primilor 10 porumbei la categria III, fond si maraton.

 - ordonarea īn partea a doua a clasamentului si a columbofililor care nu au clasat nici un porumbel iar la concursurile categoriei I si II si a celor care nu au marcat nici un porumbel - si au fost scăzuti din numărul total al porumbeilor angajati.

Art.42. - După fiecare concurs organizatorii sunt obligati ca īn termen de maximum 15 zile de la data desigilării afiseze la loc vizibil si să transmită conducerii celorlalte asociatii participante cate un exemplar a clasamentelor concursului. Contestatiile, īn cazul unor greseli de calcul, dactilografiere sau omisiune, se iau an considerare dacă au fost adresate, īn scris, īn termen de maximum 5 zile de la data aflării rezultatelor. Răspunsurile, īn scris, ale clasificatorului sau a comisiei tehnic-sportive organizatoare la contestatiile columbofililor, vis a vis de clasamente, este obligatorie. După eventualele corecturi, clasamentele vor fi semnate de presedinte si responsabilul comisiei tebnic-sportive organizatoare.

 

Capitolul  XIV

Dosarul final al concursului

 

Alt. 43.- Actele concursului vor fi depuse, obligator antr-un dosar (sau dosare) cu sină.

Dosarul final al concursului va cuprinde următoarele:

- clasamentele porumbeilor si columbofililor, īn trei exemplare, semnate si stampilate corespunzător;

- procesul verbal de lansare;

- diagrama mijlocului de transport;

-certificatul sanitar veterinar vizat de medicii de vamă - cānd e cazul;

- procesul verbal de sigilare ceasuri;

- procesul sau procesele verbale de pornire ceasuri;

- procesele verbale de control intennediar - cānd e cazul;

- listele porumbeilor prezentati la orele 23,00 - cānd e cazul;

- alte procese verbale si acte pendinte de concursul respectiv, posibil abateri si sanctiuni;

-fisele de cronometrare colectivă (stampilate la locurile de lansare sau ambele, cand se operează desigilarea pe copii), intr-o anumită ordine (pe cluburi, pe judete, īn ordine alfabetică etc.) completate corespunzator si fără stersături de către clasificator la coloanele: diferente + -, timp realizat, viteza. Cānd clasamentul este intocmit pe calculator si cānd vitezele realizate si corectiile de timp apar pe un listing, acesta trebuie atasat la fiecare fise sau cānd este vorba de un listing comun acesta se va atasa la fiecare concurs, pentru a usura verificarea;

-benzile ceasurilor de cronometrare (chiar si cele anulate) fiecare la fisa de care apartine, pentru a facilita verificarea.

- adresa si numărul de telefon a persoanei cu care omologatorul poate lua legătura.

Art 44. - Dosarele finale ale concursurilor vor fi expediate de către comisia tehnic-sportivă organizatoare la omologator, după cum urmează:

- la concursurile organizate cu peste 3000 de porumbei angajati, termenul de expediere (data postei) va fi de maximum 40 zile;

- la toate celelalte concursuri, termenul de expediere va fi de maximum 30 zile.

Cu ocazia dosarului final al primului concurs se trimit, obligator, listele de start ale columbofililor, planul de concursuri vizat de CNS, eventual derogări de participare, etc.

Art. 45. a) Omologatorului desemnat judetului respectiv, īn spetă asociatiei judetului organizator li se vor expedia de către delegatii-observatori, scrisorile din localitătile de lansare.

Omologatorul are obligatia de a aplica īntocmai prezentul RNS documentatiilor concursurilor.Īn cazul depistării unor abateri neintentionate, omologatorul are dreptul să facă legătura cu comisia tehnic-sportivă a organizatorului pentru remedierea erorilor.

b) La sfārsitul anului competitional, sfārsitul lunii septembrie (pentru maturi si tineri) si sfārsitul lunii octombrie (pentru pui), omologatorii vor raporta in scris si verbal, membrilor CNS despre cele constatate cu ocazia verificărilor, omologări sau neomologări de dosare finale, motivele pendinte de aceste hotărāri. Membrii CNS iau la cunostintă si votează īn consecintă. Apoi (de obicei a doua zi) membrii Comitetului Director al UFCR validează rezultatele concursurilor pe īntreaga tară.

c) La 10 zile după aflarea rezultatelor acestor sedinte, asociatiile judetene vor expedia la UFCR discheta sau compact disc (CD), īn Word sau Excel, cu intregul program cu clasamentele concursurilor omologate.

d) Dosarele concursurilor de maraton (national EST sau VEST) vor fi verificate si omologate de presedintele UFCR si presedintele CNS.

e) Dosarele concursurilor categoriei I si II (viteză si demifond) cu un exemplar al clasamentului (validat sau nevalidat) se vor păstra, vreme de 3 ani la domiciliul omologatorului. Dosarele concursurilor categoriei a III a fond cu un exemplar al clasamentuhii (validat sau nevalidat) vor fi aduse de omologator la arhiva UFCR Bucuresti, cu ocazia sedintei de confirmare a rezultatelor concursurilor anuale unde se vor păstra vreme de 3 ani.

f) Cate două exemplare a clasamentelor omologate (in prima fază) se vor restitui, de către omologator, clubului sau asociatiei oganizatoare in termen de 30 zile, la maturi si tineri si la 15 zile, la pui, după terminarea sezonului cdmpetitional de concursuri.

 

Capitolul XV

 Rezultate centralizate

 

Art. 46. a) Odată primite clasamentele validate, comisia tehnic sportivă a fiecărei asociatii judetene va trece, imediat, la centralizarea datelor, urmărind porumbeii si columbofilii care vor realiza baremurile nationale conform art. 48 alRNS,

 

Centralizarea finală a rezultatelor la:

1) concursurile cu porumbei clasa sport se face pe anul respectiv si pe ultimii doi ani (palmares), pe categorii de concursuri, atāt la nivel de porumbei- campionatul porumbeilor (separat porumbei maturi, porumbei tineri,porumbei pui) cāt si la nivel de columbofili -campionatul columbofililor.

2) concursurile cu porumbei clasa standard se face numai pe ultimii doi ani si numai la porumbei, masculi si femele.

b) Un centralizator pentru campionatul national al porumbeilor, pe judetul respectiv,- va cuprinde: antetul, data, categoria tabelului subscris si apoi pe fiecare rānd īn ordine crescătoare a punctajelor finale - numele si prenumele columbofilului, clubul, inelul matricol al porumbelului, concursurile la care a participat, data lansării, distanta, locul ocupat si punctajul penalizat aferent -punctajul final si numărul total de Km realizati conform baremului si pe ultima coloană doleanta columbofilului de a prezenta porumbelul respectiv la expozitianatională cu "DA" sau "NU" (anexa nr. 15)

c) Un centralizator pentru campionalul national al columbofalilor, pe judetul respectiv, va cuprinde:

Antetul, data, categoria tabelului subscris si apoi pe fiecare rānd īn ordine crescătoare a punctajelor finale - numele si prenumele columbofilului, clubul, concursurile la care a participat conform baremului, data lansării, distanta si punctajul penalizat aferent - punctajul fanal (anexa nr. 16).

d) Un centralizator pentru porumbei la clasa standard va cuprinde: antet, data, categoria tabelului subscris si apoi pe fiecare rānd (īn ordinea descrescătoare a punctajelor arbitrărilor la nivel judetean) numele si prenumele columbofilului, clubul, seria inelului porumbelului, sex, concursurile la care a participat conform baremului, data concursului, numărul de kilometri parcurs si numărul total, final de kilometri realizati, nota arbitrării la nivelul judetului (anexa nr. 17).

e) Trei exemplare a centralizatoarelor finale, semnate si stampilate de către presedinte si tehnic sportiv vor fi expediate, pānă pel tārziu la 15 octombrie (maturi si tineri) si 31 octombrie (pui), la omologator care va verifica veridicitatea celor prezentate īn scris .

f) Omologatorul va retine un exemplar a centralizatoarelor iar două, omologate sau eventual corectate, le va returna asociatiilor judetene.

g) Comisia sportivă judeteană, la rāndul ei, va expedia de urgenta, un exemplar, ampreună cu discheta sau CD (compact disc) corespunzătbare īn Word sau Excel, pānă la data de 10 noiembrie imputemicitului UFCR care va intocmi Clasamentele Nationale ce se vor tipări īn Catalogul Expozitiei Nationale a anului respectiv. Imputernicitul (si adresa, telefonul acestuia) va fa adus la cunostinta comisiilor tehnic-sportive judetene prin omologatorul propriu.

Art. 47.- a) Campionatul porumbeilor si columbofililor (rezultatele finale) din clasa sport, se centralizează pe 1 an si pe 2 ani la nivel de:

 *   asociatie judeteană, de către comisia tehnic-sportivă judeteană;

 *   federatie, de către comisia tehnic-sportivă a federatiei;

 *   tară (national), de către imputernicitul UFCR.

Dar toate acestea după ce, tehnicii sportivi ai judetelor, omologatorii, membrii CNS si membrii Comitetului Director a UFCR au īntocmit, omologat, aprobat si validat fiecare clasament al porumbeilor si columbofililor din intreaga tară conform normelor FCI si a prezentului Regulament National Sportiv.

b) Campionatul porumbeilor din clasa "standard", se centralizează cu baremurile indeplinite pe 2 ani si arbitrările obligatorii la nivel de asociatie, federatie si tară (national), conform nonnelor FCI.

 

Capitolul   XVI

Campionate ale cluburilor, ale judetelor, ale federatiilor si

Nationale

 

Art 48. CLASA SPORT:

A. Campionatul porumbeilor:

a)  Pentru campionatul porumbeilor la categoria de distantă I, 100-400 km (viteză) se consideră punctajul realizat de porumbel īn fix 5 (cinci) etape de concurs parcurgānd minimum 1000 km. īntr-un an. Pentru palmares de 2 ani sunt necesare 10 (zece) etape si minimum 2000 km ( chiar 10 etape īntr-un an);

b)  Pentru campionatul porumbeilor la categoria de distantă II, 300-600 km (demifond) se consideră punctajul realizat de porumbel īn 4 (patru) etape parcurgānd minimum 1500 km. īntr-un an. Pentru palmares de 2 ani sunt necesare 8 (opt) etape si minimum 3000 km. (chiar 8 etape antr-un an);

c)   Pentru campionatul porumbeilor la categoria de distantă III, peste 500 km -FOND, se consideră punctajul realizat de porumbel in 3 (trei) etape dar din care 2 (două) să fie peste 600 km cu dată Desemnată, parcurgānd minimum 1750 km intr-un an. Pentru palmares de 2 ani sunt necesare 6 (sase) etape si 3500 km (din care 4 desemnate de UFCR - etapa Natională -Intematională, nu se ia in considerare la categoria (Fond.)

d) Pentru campionatul porumbeilor la categoria MARATON, se consideră punctajul realizat de porumbel īn 3 (trei) etape dar din care 2 (două) să fie peste 600 km cu dată Desemnată iar cea de a treia etapa natională (EST sau VEST) parcurgānd minimum 2250 km īntr-un an. Pentru palmares pe 2 ani sunt necesare 6 (sase) etape si minimum 4500 km (4 Desemnate si 2 Nationale);

e)  Campionatul porumbeilor la categoria IV - GENERAL, se organizează anual, numai la PALMARES si se consideră punctajul realizat de porumbel an fix 11 (unsprezece) etape parcurgind minimum 3000 km (antr-un an sau maximum 2 ani) după cum urmează:

*   3-5 etape la categoria 1, 100-400 km;

*   2-6 etape la categoria II, 300-600 km;

*   1-3 etape peste 500 km (nu sunt obligatorii fie peste 600 km cu dată

     Desemnată sau Nationale).

Dacă un porumbel īndeplineste conditiile normelor tuturor categoriilor poate participa, īn cadrul campionatului national (īn clasamentele finale) la toate categoriile de distantă.

f) Campionatul porumbeilor la categoria "Porumbel AS". Dacă un porumbel pe perioada unui an competitional a clasat de cel putin 10 ori poate fi inclus an acest campionat. Ierarhizarea se va face după numărul de etape clasate, īn caz de egalitate departajarea se va face prin totalul punctelor penalizate.

g) Campionatul porumbeilor la categoria " Porumbel AS Palmares" Sunt necesare cel putin 20 etape clasate pe parcursul a doi ani de zile (minimum 10 etape pe an).

 

B. Campionatul columbofililor:

a) La categoria de distantă I (100-400 km) - viteză, se va lua īn calcul punctajul cu penalizarea cea mai mică a numai 3 (trei) porumbei din primii 15 (cincisprezece) porumbei īnscrisi pe fisa de cronometrare numărul 1 la fix 5 (cinci) etape de concurs si norma de kilometri - 1000 antr-un an. Pentru palmares pe 2 ani sunt necesare 10 (zece) etape de concurs si norma de 2000 km (chiar 10 etape antr-un an)

b) La categoria de distantă II (300-600 km) - demifond, se va lua īn cacul punctajul cu penalizarea cea mai mică a numai 3 (trei) porumbei din primii 15 (cincisprezece) porumbei īnscrisi pe fisa de cronometrare numărul 1 la fix 4 (patru) etape de concurs si norma de kilometri - 1500 intr-un an. Pentru palmares pe doi ani sunt necesare 8 (opt) etape de concurs si norma de 3000 km (chiar 8 etape antr-un an)

c) La categoria de distantă III (peste 500 km ) - fond, se va lua īn calcul punctajul cu penalizarea cea mai mică a numai 2 (doi) porumbei din primii 10 (zece) porumbei īanscrisi pe fisa de cronometrare numărul 1 la fix 3 (trei) etape de concurs din care 2 (două) etape de concurs peste 600 km cu date Desemnate si norma de kilometri -1750; Pentra palmares pe doi ani sunt necesare 6 (sase) etape de concurs si norma de 3500 km (din care 4 Desemnate UFCR)

d)  La categoria Maraton, se va lua īn calcul punctajul cu penalizarea cea mai mică a numai 2 (doi) porumbei din primii 10 (zece) porumbei īnscrisi pe fisa de cronometrare numărul 1 la fix 3 (trei) etape de concurs din care obligatorii 2 (două) etape de concurs peste 600 km cu date Desemnate iar cea de-a treia, etapa de concurs national (international) -EST sau VEST si norma de kilometri -2250. Pentru palmares pe doi ani sunt necesare 6 etape de concurs si norma de 4500 km.( 4 concursuri Desemnate si 2 Nationale);

e)    La categoria "general" se vor lua īn calcul punctajele cu penalizarea cea mai mică a echipelor columbofililor după cum urmează:

*   . 1 (una) etapă din categoria de distantă I (100-400 km), viteza;

*   .2 (două) etape din categoria de distantă II (300-400 km), demifond;

*  .2 (două) etape din categoria de distantă III (peste 500 km )

norma de 1500 Km realizată ăn aceste 5 etape, antr-un an. Pentru palmares pe 2 ani sunt necesare 10 (zece) etape de concurs si norma de 3000 km după cum urmează:

- 3-5 etape din categoria I (100-400 km);

- 2-6 etape din categoria II (300-600 km);

- 1-3 etape din categoria III (peste 500 km) - nu sunt obligatorii fie peste 600 km cu date Desemnate.

 

f) Categoria "AS". La această categorie pot participa columbofilii care au realizat norma cu echipa la toate cele 4 categorii (I -IV). La palmares pe doi ani norma se dublează.

g) Categoria "Campionul-Campionilor": La această categorie se ia īn calcul rezultatele pe columbofil pe ultimii 5 ani si la toate categoriile, īncepānd cu anul 2000. Pot participa doar columbofilii care s-au clasat pe primele 50 locuri īn campionatul national annual. Se vor aduna locurile ocupate din fiecare clasament national de la fiecare categorie ierarhizarea facāndu-se an ordine crescătoare a cifrelor obtinute.

Art. 49. - Campionatul porumbeilor din CLASA STANDARD (nu există campionat al columbofililor la această categorie)

a) Un porumbel "standard" poate fi arbitrat la nivel de asociatie, federatie sau national dacă a realizat norma FCI din concursurile la care au participat minimum 150 de porumbei la etape de minimum 100 km distantă, cumulānd minmum 2500 km femele si 3000 km masculi, pe perioada a 2 (doi) ani de zile, dar cu conditia ca in ultimul an să fi participat la concursuri clasānd 750 km femelele si 900 km masculii (nu are importantă numărul de concursuri).

b) Arbitrarea finală, la această categorie, se face la nivelul Expozitiei Nationale, unde sunt adusi porumbei arbitrati la nivel judetean cu punctajele cele mai bune, īn conditiile stabilite de Comitetul Director a Uniunii Federatiilor Columbofile din Romānia.

 

PARTEA  AII-A

 SESIZĂRI, ABATERI, SANCTIUNI

 

Art. 50. a) Orice membru columbofil, indiferent de functia pe care o ocupă la nivel de club, asociatie, federatie sau national este obligat să respecte īntocmai prevederile prezentului Regulament.

b) Sesizări cu privire la abateri de la articolele prezentului RNS trebuie făcute, obligator, de orice membru columbofil, imediat după observarea sau aflarea faptului īn sine atāt verbal cāt si īn scris. Ele se vor adresa, īn principal organizatorilor de concursuri la nivel de asociatie, federatie, comisiilor de disciplină de la aceste nivele dar si omologatorilor, membrilor CNS, membrilor Comisiei de disciplină si litigii a UFCR sau membrilor Comitetului Director al UFCR.

Art. 51. - Cānd a fost descoperită o fraudă si s-au īntocmit procese verbale īn acest sens sau a apărut un litigiu pe acte, pe documente acestea trebuie păstrate de către comisia de disciplină care a dispus īn cauză, deoarece hotărārea respectivă poate fi atacată la nivelele superioare de organizare a sportului columbofil din Romānia. Comisia de disciplină nu are dreptul să elibereze părtilor īn litigiu documentele cauzei.

Art. 52. - Comisia de disciplină si litigii a UFCR īsi desfasoară activitatea independent de celelalte comisii si comitete de conducere a UFCR. Orice ingerintă (interventie) este interzisă. Orice hotărāre de anulare a unor rezultate sau excludere dispusă de comisiile de disciplină la nivel inferior, care nu este acceptată, trebuie anuntată Comisiei de Disciplină si Litigii a UFCR cu documentatia respectivă, īn copie, care va reanaliza cauza (īn prezenta părtilor, dacă e necesar) si va lua hotărārea definitivă.

Art. 53.- Activităti si omisiuni "columbofile" interzise sub sanctiunea de anulare rezultate:

1) clasament intocmit prin cumularea porumbeilor de pe mai multe procese verbale de lansare;

2) primirea de membri columbofili fară dezlegare din partea asociatiei proprii duce la excluderea columbofilului respectiv si sanctionarea asociatiei organizatoare pānă la anularea concursului;

3) concursurile organizate īn afara perioadei de programare,aprobate de UFCR

4) angajarea unuia sau a mai multor porumbei īn afara listei de start va antrena anularea rezultatelor columbofilului respectiv pe intreg anul ampetitional;

5) clemarea porumbeilor de acasă;

6) primirea porumbeilor la concursuri fără inele matricole, cu inele tăiate, lărgite,sudate, falsifacate (altele decāt cele emise de UFCR)

7) īmbarcarea porumbeilor fără clemă de concurs, a celor bonavi, a puilor la concursurile cu maturii si tinerii;

8) clemarea porumbeilor unui columbofil cu aceleasi cleme de la alt concurs (seria antreagă, nu atunci unde din amestec apar cāteva) - fac exceptie clemele electromagnetice care sunt permanente;

9) neprimirea delegatilor si neprezentarea ceasului de cronometrare comisiei de control la domiciliu va determina anularea rezultatelor columbofilului proprietar de ceas pe intreg anul;

10) scăparea unui porumbel sau a mai multor porumbei la locul de imbarcare si neanuntarea la timp a sosirii acestora pānă la ora 8 a primei zile de concurs duce la anularea concursului.

11) cuseta cu două cleme si marcarea corespunzătoare;

12) marcarea fara clemă va fi anulată;

13) distrugeri de sigilii si boxe cu scăpări de porumbei pe timpul transportului porumbeilor īn concurs;

14) lansarea porumbeilor din alt loc decāt cel trecut īn procesul verbal de lansare cu exceptia cazurilor de fortă majoră (art. 28, alin. c ).

15) delegatului-observator care nu s-a prezentat la locul si ora lansării porumbeilor altor asociatii i se vor anula 2 etape clasate din anul respectiv.

16) folosirea altor distante decāt cele constatate prin GPS.

17) columbofilului numit, care refuză participarea la clemarea si īambarcarea porumbeilor la un concurs i se va anula etapa aīn cauză;

18) columbofililor cu ceasuri oprite, benzi rupte, defecte etc sau care nu au clasat nici un porumbel dacă nu s-au prezentat la controlul final si nici la concursul următor sau la prima īntālnire a clubului după ultimul concurs, li se vor anula toate rezultateledin anul respectiv.

19) neprezentarea cu ceasul constatator la locul si ora stabilite pentru marcarile de control initial (pomire), control intermediar (cu porumbei sositi) sau control final;

20) banda si fisa de cronometrare nu au fost completate corespunzător, continānd modificări, stersături, completări;

21) marcările de pe bandă care nu se pot citi integral;

22) banda nu este perforată sau contine perforări īantre controlul initial si cel final, inclusiv;

23) ceas de cronometrare oprit (exceptie fac situatiile īn care ceasurile au control intermediar regulamentar)

24) banda de cronometrare este pe tamburul exterior;

25) dosare de concursuri incomplete sau cu greseli de calcul sau de dactilografiere;

26) abateri mai mari de 3 minute pe zi a ceasurilor de la ora exactă atāt la controalele intermediare cāt si la cele finale;

27) fixarea - pornirea gresită a ceasurilor.

28) rezultate finale neconforme cu articolele 48 (A si B) si 49

29) expedierea tardivă a corespondentei, după data stabilită de RNS.

30) prezentarea la activitătile columbofile a unui membru īn stare de ebrietate cu generare de incidente duce la anularea rezultatelor proprii la concursul regpectiv.

Orice īncercare de eludare a prezentului RNS

Art. 54. - Unele actiuni interzise sub sanctiunea de excludere:

a)  furturi de cleme, de porumbei īn timpul ambarcării, transportului, lansării;

b) crescătorii de porumbei care vor pleca din cadrul UFCR la Uniunea Columbofilă            Profesionistă (U.C.P.) nu vor mai fi primiti inapoi la UFCR  minimum 10 ani

c)  Detinerea de porumbei fară drept de proprietate (furati, prinsi etc.)

Art. 55. - an cazul an care se constată unele abateri īn activitatea clasifacatorului sau delegatului-lansator comnisia tehnic sportivă organizatoare poate propune aplicarea de sanctiuni disciplinare.

Art. 56. - Sanctiunile se vor aplica numai īn urma unor cercetări (anchete) minutioase (de multe ori sunt necesare declaratii, a cel putin doi martori), intreprinse de membrii comisiei de desigilare ceasuri, comisiei tehnic-sportive organjzatoare, comisiei de disciplină judetene, omologatori, membrii CNS, ai Comitetului Director si membrii Comisiei de disciplină si litigii ai UFCR.

Orice sanctiune trebuie adusă la cunostinta celui implicat prin adresă scrisă.

Alt. 57. a) Toate divergentele ivite īntre columbofil si club, asociatie, federatie sunt de competenta Comisiei de disciplină si litigii a UFCR. Columbofilii si cluburile, asociatiile, federatiile au dreptul transeze diferendele, fară rezerve. Orice clauză inserată īn programul unui concurs sau hotărārile unei asociatii, care prevăd interzicerea pentru columbofili de a se adresa unei comisii de disciplină este nulă si neavenită.

b) Cluburile si membrii lor īsi interzic formal sub sanctiunea de excludere, orice actiune īn justitie contra UFCR sau asociatii columbofile pentru faptul că au compărut in fata unei comisii de disciplină columbofilă.

c) Dacă după epuizarea tuturor mijloacelor pentru a obtine executarea unei decizii date de comisia de disciplină si litigii, vinovatul nu s-a supus deciziei, UFCR va judeca oportunitatea de a deferi cazul organelor an drept.

d) Membrii CNS si ai comisiilor sportive judetene sau delegatii acestora au dreptul de a verifica īn orice moment corectitudinea desfăsurării concursurilor. Toate documentele concursurilor ce fac obiectul unei contestatii ce trebuie rezolvată de comisia de disciplină si litigii a UFCR trebuie să fie păstrate pentru perioada mentionată cel putin tot atāt cāt procedura nu a fost terminată.

Art. 58. a) Orice caz litigios neprevăznt de prezentul regulament este rezolvat mai antāi de comitetul de conducere a clubului, asociatiei, federatiei. Īn caz de neacceptare a deciziilor, părtile īn cauză pot recurge la comisia de disciplină si litigii a asociatiiilor sau a UFCR.

b).Orice abatere de la prezentul regulament poate antrena suspendarea precum si excluderea din activitatea columbofală conform Statutului.

Art. 59. Prezentul regulament trebuie fie respectat cu strictete de toti membrii UFCR si se aplică la toate concursurile organizate de federatii, asociatii.

Orice propunere de modificare sau completare la prezentul regulament trebuie fie sustinută spre aprobare de CNS din UFCR.

 

PARTEA  AIII-A

EXPOZITII COLUMBOFILE, DISTINCTII

 

Art. 60.- Toate expozitiile columbofile la nivel de club, de asociatie judeteană, interjudetene, de federatie, cele nationale, cele internationale si olimpiada se organizează după perioada concursurilor, de obicei īn lunile de iarnă, īn fiecare an cu exceptia olimpiadei care se organizează o dată la doi ani.

Art. 61. - Conducerea cluburilor pot organiza expozitii columbofile la nivel de club, asociatiile columbofile la nivel judetean sau interjudetean, conducerile federatiilor la nivel de federatie cu participarea porumbeilor de sport sau standard; pot participa si porumbei de ornament (agrement) chiar si alte specii de păsări si animale mici.

Art. 62. - Participarea porumbeilor īn expozitii se face īn ordinea valorică a punctajului pe categorii de distantă pentru porumbeii de sport, a valorii arbitrajelor pentru porumbeii de "standard", īn functie de capacitatea sălilor si alte criterii stabilite de organizatori.

Art. 63. a) Expozitiile nationale pentru porumbei maturi, tineri si pui, īn functie de rezultatele obtinute pe unu sau doi ani, clasa SPORT si pentru porumbeii clasa STANDARD īn functie de barem indeplinit pe doi ani si arbitraje, se organizează de către UFCR prin asociatiile judetene.

b) Numărul de porumbei participanti se stabileste de către CNS aīn functie de capacitatea sălilor de expozitie si nivelul rezultatelor din anul respectiv.Īn acest sens, comitetul de conducere al asociatiei organizatoare, CNS si īmputernicitul cu īantocmirea clasamentelor finale, īn campionatul national, clasa Sport, cu cel putin o lună īnainte de deschiderea expozitiei, vor stabili numărul de locuri oferit īn expozitie fiecărei categorii de concursuri - I,II,III,IV,V (maraton), pe unu si doi ani (palmares) la porumbeii maturi, tineret si pui ca si numărul porumbeilor de"standard".

c) Va delimita, īn acest sens, īn functie de clasamentele īn campionatul national deja īntocmite, limita superioară a punctajului penalizat a unui porumbel acceptat n expozitie si va aduce, imediat, la cunostinta asociatiilor columbofile, prin adresă de lucru, cele stabilite. Asociatiile interesate vor intocmi in cāt mai scurt timp posibil tabelele cu porumbeii care se īncadrează sub punctajul precizat si vor fi prezentati la expozitia natională din partea judetului respectiv, numai după ce au primit optiunile si acordul columbofilului pentru participarea la expozitia natională cu porumbeii săi.

d).Un porumbel poate participa la expozitie numai antr-o anumită categorie (la alegere) chiar dacă este prezent īn mai multe clasamente din campionatul national.

e) Tabelele, semnate de presedinte si responsabiulul tehnic- sportiv vor fi trimise organizatorilor expozitiei nationale.

f) Imputenicitul UFCR va īntocmi clasamentele īn campionatul national după ce a primit din partea asociatiilor judetene toate rezultatele finale centralizate si validate. Aceste clasamente vor fi incluse īn "Catalogul Expozitiei Nationale" a anului respectiv.

Art. 64. - Ordinea clasamentelor din catalog:

a) - clasamentul porumbeilor īn campionatul national:

1. - categoria viteză 100-400 km, maturi

2. - categoria viteză, tineret

3. - categoria viteză, pui

4. - categoria viteză, palmares,maturi

5. - categoria viteză, palmares,tineret

b) - clasamentul columbofililor īn campionatul national:

6. - categoria viteză (cu porumbei maturi si tineri)

7. - categoria viteză (cu porumbeii pui)

8.- categoria viteză, palmares

c) - clasamentul asociatiilor judetene (anual):

9.- categoria viteză

d) - clasamentul porumbeilor aīn campionatul national:

10. - categoria demifond, 300-600 km, maturi

11.- categoria demifond, tineret

12. - categoria demifond, pui

13. - categoria demifond, palmares maturi

14. - categoria demifond, palmares tineret

e) - clasamentul columbofililor īn campionatul national:

15. - categoria demifond

16. - categoria demifond, palmares

f) - clasamentul asociatiilor judetene (anual):

 

17- categoria demifond

g) - clasamentul porumbeilor in campionatul national

18.- categoria fond, peste 500 km, maturi

19.- categoria fond, tineret

20.- categoria fond, palmares

h) - clasamentul columbofililor in campionatul national;

21.-categoria fond

22.- categoria fond palmares

i) - clasamentul asociatiilor judejene

23.- categoria fond (anual)

j).- clasamentul porumbeilor in clasamentul national

24.- categoria general palmares

25.- categoria general palmares tineret

k) - clasamentul columbofililor in clasamentul national

26.- categoria general

27.- categoria general palmares

l) - clasamentul asociatiilor judejene

28.- categoria general (anual)

m)- clasamentul porumbeilor in clasamentul national

29.- categoria fond maraton

30.- categoria fond maraton palmares
n) - clasamentul asociajiilor judefene

31.- categoria fond marato

o)- clasamente categorii speciale:

32.- porumbelul" AS"

33.- porumbelul" AS" palmares

34.- columbofilul" AS"

35.- columbofilul AS palmares

36.-" campionul-campionilor"
37.- clasamente national EST

38.- clasamente national VEST

39.- clasamente nationale porumbei palmares EST si VEST

40.- clasamente nationale columbofili palmares EST si VEST

 

-Porumbeii tineri la categoriile viteza si demifond palmares au fost prezenti
in clasamentele campionatului national, din anul precedent, ca pui;

-Clasamentul asociafiilor judefene, numai anual, se intocmeste, crescator, din
totalul punctelor penalizate a echipelor primilor fix 5 porumbei la categoria
respectivS;

-La categoria standard se expun porumbeii individual pe sexe si pe echipe de
5 masculi si 5 femele, porumbei care au indeplinit normele FCI - kilometri
parcursi in doi ani.

Art 65. - in vederea participarii la expozitia nationala porumbeii acceptati dupa punctajele precizate vor trebui vaccinati si prezentat certificat sanitar veterinar in acest sens. Comisia tehnic-sportiva a asociafiei participante va completa pentru fiecare porumbei Fisa de expozitie (anexa nr. 18) in care va trece toate etapele clasate de porumbelul respectiv, pe unu sau doi ani dar va sublinia numai etapele specifice categoriei din care face parte. Programul expozitiei nationale va fi trimis la asociatii judetene prin adresa de lucru din timp. Delegatul judeteului se va prezenta la sala expozitiei nationale cu o zi inaintea deschiderii oficiale, cu porumbeii sanatosi cu o igienă perfectă, fisa fiecaruia, tabelul cu porumbeii respectivi, certificatul sanitar-veterinar si clasamentele omologate ale concursurilor (pe ultimii doi ani, daca prezinta porumbei la palmares). Pentru porumbelul anuntat dar neprezentat in expozitie organizatorii vor percepe o taxa de imputare care va fi achitata imediat de delegat, la prezentarea celorlalte pasari.

Art 66. - in ziua dinaintea deschiderii oficiale, comisia Corpului National de Arbitri va arbitra toţi porumbeii de la clasa Standard dar si porumbeii de la clasa Sport care in doi ani au realizat baremurile de kilometri ceruti de FCI clasei standard. Rezultatul arbitrarilor va aparea intr-o fisa volanta in timpul expozitiei, anexa la Catalog.

Art. 67.- a) Drept distincţii, semne onorifice cu care se recompenseaza un merit, de obicei, in columbofilia romana se folosesc cupe, diplome si diferite premii (in functie de posibilitati, federatiile, asociatiile sau cluburile pot stabili si alte forme si sisteme de premiere a porumbeilor si a columbofililor).

b)La expozitia natională premierea se face de catre UFCR sau de
organizatorii  expozitiilor si de  catre  organizatorii  concursurilor nationale
(internationale);

c)Ocupanţii primelor trei locuri in clasamentele din campionatul national atāt la porumbei cat si la columbofili, ocupantii primelor trei locuri din clasamentele
judetene, la toate categoriile, porumbeii "AS", columbofilii "AS" si "Campionii-
Campionilor" vor primi cupe, chiar daca unii din porumbei nu sunt prezenti in
expozitie

d)Porumbeii prezenti in expozitie vor primii diplome de participare dar cu
locul stabilit in campionatul national.

e)  La concursurile nationale (internationale) unde a fost depus un fond de
premiere pe linga cupe la primele trei locuri se acorda diplome la toti porumbeii
clasaţi, dupa protocolul incheiat de organizatorii concursurilor cu CNS §i
Comitetul Director al UFCR.

Art. 68. - Comitetul Director al UFCR la propunerea CNS hotareste anual manifestarile columbofile internationale la care se va participa. Pentru Olimpiada columbofila, ce are loc odata la doi ani, şi alte manifestari columbofile interne si internationale Lotul National al Romaniei la clasa Sport este format, conform normelor FCI, din cei mai buni 12 porumbei de palmares:

a)     3 porumbei la categoria I - viteza;

b)     3 porumbei la categoria II - demifond;

c)     3 porumbei la categoria HI - fond sau categoria V -maraton;

d)    3 porumbei la categoria IV - general.

La clasa Standard - Lotul National al Romaniei este format din 10 porumbei, 5 masculi si 5 femele, cu cele mai mari punctaje la arbitrarile din cadrul expozifiei nationale. Membrii Corpul National de Arbitri au competenta de a hotari rearbitrarea primilor 15 masculi si 15 femele in preziua plecarii la Olimpiada.

 

 

PARTEA  AIV-A

 

 DISPOZITII FINALE

 

Art. 69. - Prezentul RNS anuleaza celelalte regulamente si constituie actul normativ in baza caruia se desfasoara activitatea columbofila sportiva din Romania, fiind obligatoriu pentru toate federatii, asociatiile si cluburile columbofile afiliate la UFCR.

Art. 70. - Prezentul regulament este valabil pāna la abrogare.

 

 Presedinte Uniunii Fedaraţiilor Columbofile din Romania

 Florin Moldovan

Preşedintele Comitetului National Sportiv

Liviu Parvulescu

  

ANEXE

 

Nr. 1 - Memoriu pentru organizare concursuri Desemnate

Nr. 2 - Planul de concursuri

Nr. 3 - Procesul verbal de lansare

Nr. 4 - Lista de start

Nr. 5 - Fisa de cronometrare colectiva

Nr. 6 - Diagrama

Nr. 7 - Proces verbal de sigilare

Nr. 8 - Proces verbal de pornire

Nr. 9 i- Proces verbal de control intermediar

Nr. 10 - Porces verbal al porumbeilor prezentati

Nr. 11-Anuntul telefonic

Nr. 12 - Proces verbal de desigilare

Nr. 13 - Clasamentul porumbeilor

Nr. 14-Clasamentul columbofililor

Nr. 15 - Centralizator porumbei

Nr. 16- Centralizator columbofili

Nr. 17 - Centralizator clasa standard

Nr. 18 - Fisa de expozitie.

 
Despre Noi | Realizare site: Vali Persinar | Contact: contact@pigeonclub.ro | ©2003-2006 Pigeon Club Romania